Desperate for Money: این سیستم هایی برای اشخاص حقیقی دارای معلولیت کدام ممکن است باقی مانده است پول فدرال را نمی بینند – دن ساترن ذکر شد: “هیچکس نمی شود همراه خود ۱۲ دلار در ساعت کار تدریجی.” مردمان می توانند در برگر کینگ کار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد بیشتری کسب کنند.


Desperate for Money: برنامه هایی برای افراد دارای معلولیت که هنوز پول فدرال را نمی بینند کشتی شده توسط /u/shellah
[comments]