CDC می‌گوید «مرگ‌های بیش از حد» در ایالات متحده در طول همه‌گیری از ۱ میلیون فراتر رفت، با بیشتر موارد مرگ ناشی از کووید، اما سایر بیماری‌ها به تلفات اضافه کردند.


CDC می‌گوید «مرگ‌های بیش از حد» در ایالات متحده در طول همه‌گیری از 1 میلیون فراتر رفت، با بیشتر موارد مرگ ناشی از کووید، اما سایر بیماری‌ها به تلفات اضافه کردند. ارسال شده توسط /u/Maxcactus
[comments]


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/