۸۰۰ محقق داخلی و خارجی در سمپوزیوم بین المللی کریسپر – خبر خوب


چهارمین سمپوزیوم ملی و دومین سمپوزیوم بین المللی کریسپر (ویرایش ژن) با محوریت میزبانی و میزبانی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی و با مشارکت و همکاری وزیر تحقیقات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز بیوتکنولوژی توسعه. مرکز رشد سلولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه آزاد اسلامی به نمایندگی از جامعه فرهیختگان کشور در روزهای ۳۰ و ۳۱ خردادماه برگزار می شود.

علیرضا شهرجردی، معاون پژوهشی، درباره دومین سمپوزیوم بین المللی کریسپر توضیح داد: مرتبط با فناوری و صنعت.

در این سمپوزیوم، علاوه بر سخنرانانی از ایالات متحده، فرانسه، پاکستان و کانادا، ۱۰ محقق و پژوهشگر داخلی برتر به عنوان سخنرانان اصلی سمپوزیوم به بررسی دستاوردهای اخیر در زمینه تغییرات ژنتیکی (کریسپر) خواهند پرداخت.

انتهای پیام/