۵۰۰۰۰ تابلوی کلونی موش تهران را ببینید!


  • امروز پرواز کن
  • کلاسینو

موش های ساکن تهران به موش های نروژی معروف هستند و سال هاست که در کوچه ها و خیابان های جولان پرسه می زنند. به گفته مسئولان شهری، ۵۰ هزار کلنی موش در تهران شناسایی شده است.

موش و زباله

برچسب

پربیننده ترین اخبار

نظر خواننده امروز

پربیننده ترین اخبار امروز