۲۵ خرداد راه اندازی اولین گروه از گردشگران خراسان در عربستان – وب سایت خوش خبر


ایسنا/ خراسان رضوی مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت خراسان رضوی گفت: ۲۷ خرداد اولین پرواز زائران به خراسان است.

عباس خداشناس در گفت وگو با ایسنا، جزئیات پرواز زائران حج از خراسان رضوی را فاش کرد: ۴۰ کاروان از خراسان رضوی، پنج کاروان از خراسان شمالی و یک کاروان از خراسان جنوبی با هم در ۲۳ پرواز از فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد. اعزام به حج

وی ادامه داد: اولین پرواز گردشگران از خراسان ساعت ۸:۲۰ صبح روز پنجشنبه ۲۶ خردادماه به مقصد جده انجام می شود که ۱۲۰ گردشگر از خراسان رضوی و ۱۴۰ گردشگر از خراسان شمالی به سرزمین وحی خواهند بود.

خداشناس گفت: مقصد ۶ پرواز مشهد به جده است که ۱۰ دستگاه خودرو از خراسان رضوی با ۱۱۶۵ مسافر و سه قطار از خراسان شمالی با ۳۲۷ مسافر به عربستان سعودی منتقل می شود. تمامی مسافران این ۶ پرواز ابتدا به مکه و سپس به مدینه می روند.

مدیر روابط عمومی مجمع حج و زیارت خراسان رضوی ادامه داد: ۱۷ پرواز از فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد ابتدا به مدینه منوره خواهد رفت و این پروازها از ۳۰ خرداد ماه آغاز می شود. طی این پروازها ۳۰ دستگاه خودرو از خراسان رضوی با ۳۹۰۰ مسافر، ۲ دستگاه خودرو از خراسان شمالی با ۲۲۸ مسافر و یک کاروان از خراسان جنوبی با ۷۸ مسافر به مدینه منوره اعزام می شوند.

خداشناس افزود: همچنین ۳۰ خودرو با ۳۹۰۰ زائر در قالب کاروان مدینه منوره و ۱۰ خودرو با ۱۱۶۵ زائر در قالب کاروان مدینه بعد از خراسان رضوی در حج ۱۴۰۱ به سرزمین وحی اعزام می شوند.

با مساعدت مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت خراسان رضوی: امسال با ۴۰ کاروان خراسان رضوی، ۲۲ کاروان با ۲۹۰۰ نفر از مشهد و ۱۸ کاروان از شهرستان خراسان رضوی با ۲۱۶۵ نفر به حج مشرف می شوند.