۲.۵ هکتار اجتناب کرده اند تالاب های گیلان مصادره شد – موقعیت یابی خوش خبر


به گزارش پایگاه خبری الخبر به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی اداره کل ایمنی اطراف زیست گیلان، علی امیری روز یکشنبه همراه خود گفتن این خبر ذکر شد: در پی تصرف بخشی اجتناب کرده اند دریاچه توسط اداره ایمنی اطراف زیست لاهیجان، ضمن تشکیل پرونده. در قلمرو الروضه علیه اشغالگر گفتن ارتکاب جنایت.

وی افزود: پس اجتناب کرده اند پایان دادن اصل خلع ید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اجرای اصل مقام قضایی، یگان ایمنی اطراف زیست همراه خود حضور ماموران انتظامی ۲۴۲ هزار مترمربع اجتناب کرده اند پایین های تحمل تصرف امیر از قلعه برای حیات وحش را مصادره کردند. “

رئیس اداره ایمنی اطراف زیست لاهیجان یکپارچه داد: ذخیره گاه حیات وحش امیر کلایه {به دلیل} قرار تکل در بین ۹ روستای دهستان الرودانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله همراه خود پایین های کشاورزی جدا از تصرفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدیدات عکس اجتناب کرده اند جمله درو کردن آب منقل سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیگیری این را درک خواهد کرد.

علی امیری در خاتمه ذکر شد: هرگونه ورزش در محدوده تالاب امیرقلایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریم آن جز همراه خود مجوز اطراف زیست ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده ماده ۱۶ قوانین ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی، اطراف زیست مسئله قانونی کلیه تجهیزات ها است. در تالاب در سراسر جهان امیر کالایا.”

گیلان بیش اجتناب کرده اند ۳۰ هزار هکتار تالاب دارد کدام ممکن است ۲۴ هزار هکتار آن ۸۰ سهم شناخته شده به عنوان سه تالاب (انزلی، امیرکلایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوجاق) در کنوانسیون رامسر گزارش شده است. این مناطق زیستگاه بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰ گونه پرنده به طور قابل توجهی پرندگان مهاجر است.