۶ کشته در دعوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد‌های بین افراد ۲ روستابه گزارش همشهری تحت وب به نقل اجتناب کرده اند فارس، سردار احمد طاهری درست در این لحظه(شنبه ۱۰ اردیبهشت) در زاهدان گفت: در ساعت ۴ صبح روز جمعه در پی گزارشی مبنی بر خانه شکنی کابل‌های انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد مسلحانه در روستای کلانظهور شهرستان دلگان به وسط فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ بلافاصله مامورین انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در تجزیه و تحلیل‌های اولین ماموران انتظامی خاص شد انواع ۴ نفر سرقت در روستای کلانظهور در جاری خانه شکنی کابل‌های انرژی الکتریکی بودند کدام ممکن است اهالی محل متوجه خانه شکنی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سارقین حاوی شدند کدام ممکن است نهایتا این نبرد بین اهالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سارقین در نتیجه گرفتن طرفین همراه خود سلاح خوب و دنج شد، {در این} نبرد خوب سرقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نفر اجتناب کرده اند اهالی کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب نفر تولید دیگری مجروح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری سارقین اقدام به خطرناک کردند.

این مقام ارشد انتظامی در استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان تصریح کرد: بعد اجتناب کرده اند این نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پی اختلافات طایفه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اقدامی تلافی جویانه متعدد اشخاص حقیقی بی نام در روستای محمدان شهرستان بمپور به خودروی ۴۰۵ گرفتن کردند کدام ممکن است موجب قتل ۳ نفر شد، بر مقدمه تحقیقات پلیس مقتولین اجتناب کرده اند خانوار نبرد طرفین صبح هستند.

فرمانده انتظامی استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان تصریح کرد: منظور انتقام جویانه در ساعت ۳ بعدازظهر ۲ شخص تولید دیگری توسط اشخاص حقیقی مسلح بی نام به گروگان گرفته می‌شوند.

سردار طاهری دقیق کرد: همراه خود اقدامات اطلاعاتی پلیس محل اختفای گروگان گیران در روستای حسین‌آباد دلگان تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اقدامی ضربتی برای دستگیری این اشخاص حقیقی ماموران وارد حرکت شده کدام ممکن است گروگان‌ گیران مسلح وقتی جهان را بر شخصی شایسته می‌بینند گروگان‌ را رها کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند محل متواری می‌شوند کدام ممکن است {در این} عملیات خوب نفر گروگان آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروگان تولید دیگری کدام ممکن است جوانی ۳۸ ساله بوده توسط گروگان‌گیران در گذشته اجتناب کرده اند رسیدن پلیس متاسفانه به قتل رسیده بود.

وی همراه خود ردیابی به اقدامات تخصصی پلیس برای تعیین عاملان این جنایات افزود: دستگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد قاطع همراه خود عاملان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاتلین در اصل کار ماموران انتظامی قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت ویژه پرونده توسط دست تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات تخصصی پلیس است.

سردار طاهری اجتناب کرده اند ساکنان خواست اختلافات طایفه‌ای را تنها اجتناب کرده اند طریق مراجع قانونی بر طرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هر گونه تسویه حساب خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقام جویانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودسرانه خودداری کنند.

فرمانده انتظامی استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان همراه خود تأکید بر وقف شدید پلیس در برخورد همراه خود مخلان ایمنی نهایی اظهار کرد: حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری سلاح خوب و دنج اجتناب کرده اند مصادیق بارز اخلال در ایمنی نهایی است، اجتناب کرده اند خانوار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه بزرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریش‌سفیدان پیش بینی می‌رود بچه ها شخصی را اجتناب کرده اند مجازات ها روی حیله و تزویر حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند سلاح خوب و دنج آگاه کنند به همان اندازه تولید دیگری شاهد چنین اتفاقات تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناگواری در درجه محله نباشیم.