یک مطالعه کوچک نشان می‌دهد که ۳ ثانیه وزنه‌برداری در روز می‌تواند برای تقویت قدرت کافی باشد.


یک مطالعه کوچک نشان می‌دهد که ۳ ثانیه وزنه‌برداری در روز می‌تواند برای تقویت قدرت کافی باشد. ارسال شده توسط /u/stankmanly
[comments]


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/