یک مطالعه جدید تخمین می زند که قرار گرفتن در معرض بنزین سرب ضریب هوشی نیمی از جمعیت ایالات متحده را کاهش می دهد.


یک مطالعه جدید تخمین می زند که قرار گرفتن در معرض بنزین سرب ضریب هوشی نیمی از جمعیت ایالات متحده را کاهش می دهد. ارسال شده توسط /u/nbcnews
[comments]


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/