گپ نوروزی همراه خود علی رضا ۵ نوروزی برای لقمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی همزمان | گاهی نان با این حال بیشتر اوقات آجر می خوریم! | ممکن است عالی بازیگر پر اجتناب کرده اند باسن هستید


همشهری تحت وب – پریسا نوری: عالی طنز همراه خود عالی فیلم در دهه هفتاد?چیزهایی مثل «۲ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم»، «عاشق پایین»، «جیب».?بره ها به بهشت ​​نمی الگو?«عملیات» را انتخاب کنید و انتخاب کنید … خاطرات خوشی اجتناب کرده اند مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال مونتاژ?به تازگی سریال «بایخت» همراه خود شخصیت شیرین «بابا بنگالی» لبخند بر لبان مردمان معرفی شده است است. او اظهار داشت?همراه خود علیرضا خمسا، باهوش پیشکسوت سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون اظهار داشت وگو می کنیم?مطالعه.

در دهه ۷۰ مردمان ارائه می دهیم دادند?عنوان طنز?آنها متوجه شدند. چه شد کدام ممکن است طنز شدی؟

به معنای واقعی کلمه هستند من می خواهم کمدی را محدوده نکردم، کمدی من می خواهم را محدوده کرد. من می خواهم عالی بازیگر پر اجتناب کرده اند لب بودم. یادمه وقتی کودک بودم واقعاً دوست داشتم همه رو بخندونم! خدا خمیر کمدی را در من می خواهم گذاشته است.

در کل سال?اخیراً به خرید و فروش انتقادی تری روی معرفی شده است است?همه ممکن است. {چه کسی} این موقعیت را ورزشی کرد؟?به من می خواهم بگو.

ظاهر شدن در موقعیت های انتقادی فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب هایی را به شخصی دیده است، مثلاً ۲۸ سال پیش در یک واحد فیلم انتقادی به تماس گرفتن «توجه شیطان» ورزشی کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزد بهتر از بازیگر شخص اجتناب کرده اند جشنواره سحر شدم. با این حال چون در آن سال ها طنز بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} برای خندیدن به سینما می آمدند همراه خود چهره دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت من می خواهم مواجه می شدند، فیلم کالا خوبی نداشت. حدود ۸ سال پیش در سریال «میکائیل» به کارگردانی «سیروس مقدم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگی «سعید نعمت الله» در موقعیت عالی شخص انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایتکار به نظر می رسد شدم، شخصیتی مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه این سریال در ماه محرم ۲ سال پیش منتشر شده شد. در وب سه در جاری حاضر مشغول مونتاژ عالی سریال نمایشی برای جامعه خانگی به نویسندگی آقای نعمت الله هستم.

تمایل ممکن است برای ورزشی در فیلم?او انتقادی است هر دو سرگرم کننده دار؟

من می خواهم در نظر گرفته شده می کنم وقتی انسان به مریض صعب العلاج عیادت می تدریجی باید سعی تدریجی اجتناب کرده اند لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحالی صحبت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرد مبتلا را حداقل عالی ساعت بخنداند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غم شخصی را فراموش تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده اگر بخواهد اجتناب کرده اند ناراحتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری شخصی صحبت تدریجی. بیشتر است بازدید نکنید. چندی پیش به تماشای تئاتری رفتم کدام ممکن است تماشاگران در آن مدام خندیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانی را فراموش کردند. من می خواهم هم ورزشی در فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمدی را ترجیح می دهم. من می خواهم آرزو می کنم موقعیت آفرینی کنم کدام ممکن است مردمان را بخنداند به همان اندازه عالی ساعت درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوه شخصی را فراموش کنند.

به?موقعیت باهوش چیست؟?خواه یا نه می توانید برای کاهش مبارزه کردن مردمان ورزشی کنید؟

فاصله یوگا سرگرم کننده را در خارج اجتناب کرده اند ملت نزد اساتید معروف این منطقه گذرانده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای اثبات تحصیلی هستم. اگر شهرداری به من می خواهم کمک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهایی در عوامل مختلف تهران به من می خواهم بدهد، یوگای سرگرم کننده را برای ساکنان انجام می دهم.

اشخاص حقیقی ممکن است چه نقشی تا حد زیادی خواهند داشت?خواه یا نه آنها می دانند؟

مردمان موقعیت «بابا بنگالی» را در سریال «پایتخت» خیلی دوست داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} سال ها هر جا می روم سراغ سریال پایتخت می الگو. حتی در خارج اجتناب کرده اند ملت کسب اطلاعات در مورد این زنجیره همراه خود من می خواهم صحبت کردند.

ظاهراً او خیلی به خارج اجتناب کرده اند ملت بازدید می تدریجی?اقدام کن

آره من می خواهم بیشتر اوقات به آنجا می روم از خانم بزرگم «درسا» در کالیفرنیا درس می خواند.

هر سال?اخیرا کمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمدین در سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون ساخت شده است. با این حال باشی جرات داری?می توان اظهار داشت ۹?مقیاس کمد کدام است؟?y?در دهه هفتاد دیده نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخاطبی نداشت. چرا؟

یکی اجتناب کرده اند توضیحات اینجا است کدام ممکن است طنز های کهنه کار جدا گذاشته می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد جوان کدام ممکن است جستجو در عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارناوال هستند سریال را می سازند. انگیزه تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است مولفه بی نظیر کمدی نقد است. یکی اجتناب کرده اند دلایلی کدام ممکن است کمدی اجتناب کرده اند بین گذشت بردن جنبه بی نظیر است. حالا انگشت زدن به هر موضوعی برای جمع کردن عالی کمدی اجتماعی به عده ای ضربه می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اجازه نقد نمی دهند.

خواه یا نه ممکن است معلم ظاهر شدن هم هستید؟

آره اجتناب کرده اند سال ۸۳ به همان اندازه همین اواخر در مکان های دیگر به تدریس ظاهر شدن پرداختم. خیلی ها کدام ممکن است الان کارگردان، بازیگر، عکاس، فیلمبردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید… هستند می گویند فلان جا شاگرد ممکن است بودیم. باعث خوشحال از من می خواهم است. روزی کدام ممکن است در دانشکده آزاد اراک مدرس بودم، رزبه نعمت الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالار عقیلی هم اجتناب کرده اند شاگردانم بودند.

دوران کودکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانی?زمان شخصی را در تهران مکان گذراندید؟ در جاری حاضر توسط کدام محله مسکن می کنید؟

او در بمنار به دنیا به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محله‌های نصیرخسرو، عدلجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصطلاح سوره تهران غول پیکر شد. بعد اجتناب کرده اند عروسی مدتی در اکباتان مسکن کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال هاست کدام ممکن است در جاده پاسداران، نزدیک چهارراه فرمانیه مسکن می کنم.

اجتناب کرده اند جهان کودکی?ارائه می دهیم می گوید.

بامنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عودلاجان اجتناب کرده اند محله های اصیل، تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند تهران بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت های سرشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخصی {در این} محله ها مسکن می کردند. ما در کوچه مروی مسکن می کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منظره انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید a فوق العاده ساختمان شمس العماره را اجتناب کرده اند خانه شخصی دیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسکن {در این} محله اعیانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بها راضی شدیم.

خواه یا نه مردمان در جاده اجتناب کرده اند ممکن است برای رفع مشکلات محله کمک می خواهند؟

آره عالی بار امتحان کردم با این حال نشد. (سرگرم کننده) ماجرا اجتناب کرده اند این حدس و گمان به کدام ممکن است تعدادی از ماه پیش در پارک گیتاریست، عالی خانم احترام به من می خواهم اظهار داشت: “وقتی گربه ها در حیاط پشتی به دنیا می آیند، کلاغ ها کودک گربه ها را شکار می کنند. اگر قابل انجام است به مسئولان پارک اطلاع دهید کدام ممکن است اتاقک هایی برای نگهداری گربه ها تهیه کنند. کودک‌هایشان مفید باشند.» «ارزش آن را خودم می‌دهم.» من می خواهم هم رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع را به مسئولان پارک گفتم، گفتند همراه خود توافق شهرداری این کار را انجام می‌دهند، {در این} میان شهردارها اصلاح کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند تعدادی از ماه کلاغ‌ها باقی مانده است در جاری مصرف کردن کودک گربه های پارک قیطریه هستند!

عید نوروز برای شما ممکن است چه حس را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری ای دارد؟

نوروز در همه زمان ها خاطرات خوشی برایم به در کنار داشته است. یادم هست وقتی کودک بودم، چون در خانوار ای عادی به دنیا آمدم، سینما قدم گذاشتن ممنوع بود، ایام نوروز تنها روزهایی بود کدام ممکن است اجازه داشتیم به سینما برویم. از آن به بعد زمان ها معمولا فیلم های کمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرم کننده دار منتشر شده می شد. کنجکاوی من می خواهم به سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمدی هم اساس در همین موضوع دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای من می خواهم سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز ۲ مقوله درهم تنیده هستند.

من می خواهم واقعاً عاشق اسفند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای منتهی به نوک سال هستم. با این حال در یک واحد جمله، بافت من می خواهم برای سوخت تکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کننده همزمان است. چون پدرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر‌تر خانوار هستم، پول زیادی در می‌آورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تمام پولم را بین نظافت فرش، کار خانه، کالا لباس، آجیل، روز زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری ارزش‌های در یک روز واحد جدا کردن کنم. تماشای جوانه زدن برگ ها، باز شدن بوته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چکیده بیداری شخصیت هم حس خوبی برایم تحمیل می تدریجی کدام ممکن است نیمه نوشیدنی داستان است.

گپ نوروزی با علی رضا پنج نوروزی برای لقمه و نوشیدنی همزمان |  گاهی نان اما اغلب آجر می خوریم!  |  شما یک بازیگر پر از باسن هستید

اجتناب کرده اند این به بعد?را انتخاب کنید و انتخاب کنید?اجتناب کرده اند جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای عید {در خانه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار اطلاع دهید؟

سفره هفتم خونه ما به سلیقه همسرم چیده شده. باید اعتراف کنم کدام ممکن است مادام {در این} مورد فوق العاده خوش سبک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفره هفتگی ما معمولا فوق العاده انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه نواز است. این دلیل است، حتی بعد اجتناب کرده اند عید نوروز، مدت زیادی پایین میز جدا سالن ماند. این سیستم هفتاد سال قبلی باقی مانده است پابرجاست. در واقع اجزایی کدام ممکن است ماندگاری دارند مربوط به پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سماق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوان حافظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزئیات.

الان کدام ممکن است تقریباً یکی اجتناب کرده اند بزرگترهای خانوار ام هستم، معمولاً مهمانی کمتری دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه مهمانی بیشتری دارم. (سرگرم کننده) با این حال من می خواهم واقعاً آرزو می کنم سفر را جشن بگیرم. در واقع چون کارمند مقامات هستم اجتناب کرده اند مقامات عیدی می گیرم کدام ممکن است خیلی کم است با این حال اجتناب کرده اند هیچی بیشتر است.

چهارشنبه، سوری، ۱۳ بهدر، نوروز روزهای خاصی هستند کدام ممکن است زمان ماندن در امتداد طرف خانوار فرا می رسد. من می خواهم عاشق این رویداد‌ها هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود اینکه در اسفند ماه بیشتر اوقات در محل کارم شلوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرمشغله هستم، با این حال سعی می‌کنم {در این} روزهای خاص در امتداد طرف خانوار‌ام باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لحظات شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموش‌نشدنی را برای او یا او رقم بزنم.

نان با بیرون آجر?موجود است بخوریم!

تعدادی از روز پیش پس اجتناب کرده اند این دوران?وقتی اجتناب کرده اند بازدید برگشتم به نانوایی رفتم. نانوا پس اجتناب کرده اند احوالپرسی اظهار داشت: آقا خمیسا. مکان بودید؟ او مدتی آنجا نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید…» چون ماسک داشتم، آنهایی کدام ممکن است در صف بودند صدایم را تجزیه و تحلیل دادند، یکی اظهار داشت: «درک ۵! تا نان هم بخوری?“خوردی؟” به شوخی گفتم: ۹. بیشتر اوقات آجر?موجود است بخوریم! گاهی برای بسیاری از نان?اظهار داشت: یعنی باشی سلبریتی هستی.?او نیز جز در لیست پیش بینی است?“باشی ایستاده ای؟” گفتم: من می خواهم عالی سلبریتی نیستم، من می خواهم ساده عالی طنز هستم.

اگر شهردار تهران شوم سرویس بهداشتی می گیرم?ساسم!

اگر من می خواهم شهردار تهران شوم، در هر جهان اجتناب کرده اند شهر سرویس بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخوری بیش از حد {خواهد بود}?سازم علاوه بر این انگیزه آن را دلیل می دهد?به. تعدادی از سال پیش نزدیک خانه ?شخص نجیبی را مقابل روزنامه دیدیم کدام ممکن است بالا چهارراه فرمانیه ایستاده بود?کالا در حالی کدام ممکن است روزنامه?او آواز می خواند، در هوا گند می زند?یواش یواش اولش باورم نمی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعدادی از دوم مات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوکه شده بودم. بعد لکه بینی کردم شاید حق همراه خود بیچاره باشد. چون شرکت ها بهداشت نهایی در آن جهان وجود نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی فراتر اجتناب کرده اند آن… بعداً در مونتاژ?اجتناب کرده اند طرف شهرداری جهان عالی دعوت شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی اجتناب کرده اند مشکلات جهان پرسیدم، گفتم: «محل تجمع قابل توجهی وجود نداشت.?دردسرساز ترین است» را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری آزار دهنده ام را همراه خود آنها رئوس مطالب کردم.یکی اجتناب کرده اند مدیران شهری نیز قول مونتاژ چندین سرویس بهداشتی در جهان را داده بود.با این حال اجتناب کرده اند آن روز به همان اندازه کنون اجتناب کرده اند ۵ سال قبلی خبری نشده است.این دلیل است کار می کنم. در شهرداری?اوه شوم، قطعاً در هر جهان اجتناب کرده اند تهران به میزان مورد نیاز آب وجود ممکن است داشته باشد?زم…

مرد! ممکن است بلند مدت روشنی دارید

فاصله متوسطه دانشکده امیر کبیر جاده نصیر خسرو?من می خواهم رفتم. سرپرست دبیرستان خشمگین?یاد «عیسی الفند» (پدر کوروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحوم خشیار الفند) را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک ادبیات ما نیز مرحوم کیومرث صبری (گل آقا) بودند. من می خواهم اولین بار در نوجوانی برای اجرای استندآپ کمدی روی صحنه رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست دبیرستان خیلی اجتناب کرده اند آن خوشش به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: «پسرم! بلند مدت روشنی داری.» مرحوم صبری هم یکی اجتناب کرده اند مدرسین تأثیرگذار است.?متعدد بود کدام ممکن است داشتم. بعدها کدام ممکن است معلم ظاهر شدن بودم در دانشگاه سینمایی حیاط پشتی فردوس همراه خود او کار کردم. آنها در همه زمان ها همراه خود من می خواهم خوشایند بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به من می خواهم می گفتند “پسرم”.?اردن یکی اجتناب کرده اند معتبرترین جوایز جشنواره گل آقا را هم بردم. جایزه ۱۰ پول نقد طلا بود کدام ممکن است برای من می خواهم هم واریز شد
مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادی بود.