گفتگوی نوروزی همراه خود محمد بدون ملاحظه | ما به خوب ارزش اوراق عید تعهدی نداشتیم – مکان خبر عالی


«محمد بدون ملاحظه» بازیگر تلویزیون خاطرات کودکی شخصی اجتناب کرده اند عید را اینگونه دقیق می تنبل: «یکی اجتناب کرده اند زیباترین خاطراتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند دوران کودکی به یاد دارم، غول پیکر شدنم است.?در گذشته اجتناب کرده اند جشن اسکناس?چیزهای معاصر ای به قرآن می آورد?حالت کودک?این عید ممکن است است?دادند. مهم نبود?برای تکل ۱۰، ۲۰ هر دو ۵۰ تومان ضیافت ساده نو بودن اسکناس مهم بود.

به طور معمول است خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایان کاغذهای عجیب و غریب سفر را می پوشند?آنها آن را به پول جدید تغییر کردند?انواع اسکناس ها را حساب نکردیم?هی هی?اصولاً باشیم مثلا منصفانه اسکناس عجیب و غریب ۵۰ تومانی?۳ اسکناس ۱۰ تومانی جدید راه اندازی شد کردیم?گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلا مهم نبود کدام ممکن است به خرج خودمان باشد. در غل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیر?بند خوب ارزش مالی? ما آنجا نبودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریح ​​ما مشخص بود.»