گروه بهداشت جهانی می گوید اسبابک ها ابتلا به کووید-۱۹ در هفته قبلی ۸ سهم در سراسر جهان افزایش کشف شد


سازمان بهداشت جهانی می گوید موارد ابتلا به کووید-19 در هفته گذشته 8 درصد در سطح جهان افزایش یافت کشتی شده توسط / u / CEOAerotyne Ltd
[comments]