کووید مانند آنفولانزا به پایان نمی رسد. این مانند سیگار کشیدن خواهد بود. | با یک تغییر رفتاری می توان از صدها هزار مرگ، چه در اثر دخانیات یا بیماری همه گیر جلوگیری کرد.


کووید مانند آنفولانزا به پایان نمی رسد.  این مانند سیگار کشیدن خواهد بود.  |  با یک تغییر رفتاری می توان از صدها هزار مرگ، چه در اثر دخانیات یا بیماری همه گیر جلوگیری کرد. ارسال شده توسط /u/Exastiken
[comments]


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/