کمک رسانی هلال احمر به بیش اجتناب کرده اند ۳۰۰۰ نفر – مکان خبر عالی


یعقوب سلیمانی در تشریح شرکت ها این اهالی در ۶ روز اول قالب کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات نوروزی اظهار داشت: همراه خود آغاز قالب اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند لغایت ۱۰ فروردین، امدادگران هلال احمر در مجموع ۷۷۳ ماموریت امدادی را انجام دادند. در راس این حوادث به همین ترتیب ۴۳۸ مورد، تصادفات جوی ۸۳ مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفات کوهستانی ۳۳ مورد {بوده است}.

وی اظهار داشت: امدادگران هلال احمر در شش دیروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حوادث مختلف {در سراسر} ملت به چند هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۷ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۳ نفر برای سوئیچ به مناطق ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۶ نفر به امکانات درمانی کمک کردند.

به آگاه دبیرکل گروه هلال احمر اجتناب کرده اند این مدت به ۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴ نفر شرکت ها درمانی سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۷ نفر اسکان اضطراری حاضر شده است. امدادگران جدا از انجام ۸۲ کمک فنی، ۹۴ نفر را در حوادث رانندگی رها کردند.

سلیمانی تاکید کرد: همکاران ما در گروه کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات هلال احمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره ۱۱۲ کنار هم قرار دادن پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعزام متخصصان امدادی به محل حادثه در هر ساعت اجتناب کرده اند در یک روز واحد روز هستند.

انتهای پیام/۴۱۷۲/