کلوپ: اجتناب کرده اند یکپارچه حضور در آنفیلد سرگرمی‌زده‌ هستم – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند ایرنا؛ سران تجهیزات گلف لیورپول پس اجتناب کرده اند انجام خوب «یورگن کلوپ» آلمانی {در این} کارکنان، قرارداد وی را به همان اندازه سال ۲۰۲۶ تمدید کردند. قرارداد پیشین سرمربی آلمانی همراه خود تجهیزات گلف لیورپول در سال ۲۰۲۴ به اتمام می‌رسید با این حال نتایج خوب لیورپول موجب شد به همان اندازه وی همچنان در آنفیلد باقی نگه دارد.

وی پس اجتناب کرده اند تمدید قراردادش اظهار داشت: راضی، منقلب، خوشبخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع سرگرمی زده‌ام کدام ممکن است می‌توانم سال‌های بیشتری همین جا بمانم. لیورپول ایده ها زیای دارد کدام ممکن است عاشق آنها شده‌ام.

کلوپ اظهار داشت: وقتی به آنفیلد آمدم می‌دانستم به تجهیزات گلف بزرگی خواهم سر خورد با این حال اکنون بیش اجتناب کرده اند قبلی می‌دانم کدام ممکن است لیورپول چه جایگاهی دارد. 

این معلم آلمانی تصریح کرد: بافت کردم ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف می توانیم {به یکدیگر} کمک کنیم این دلیل است به‌در کنار دستیارانم در کادر فنی به هدایت تجهیزات گلف برای از سرگیری قرارداد پاسخ سازنده دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این بابت فوق العاده راضی هستیم. باقی مانده است کارهای زیادی در لیورپول داریم.