کشورها کیت های تست کووید را به اشتراک گذاشته اند. سپس Omicron را بزنید.رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/