چگونه یعقوب باعث شد پدری مجرد بر سلامتی خود تمرکز کندچگونه یعقوب باعث شد پدری مجرد بر سلامتی خود تمرکز کند

وقتی همسر جیکوب به سرطان لاعلاج تشخیص داده شد، او می دانست که سلامتی او باید به خاطر دو فرزندشان در اولویت قرار گیرد.

این پست نشان داد که چگونه یک پدر مجرد، جیکوب را وادار کرد تا ابتدا در وبلاگ MyFitnessPal روی سلامتی خود تمرکز کند.


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/