چه چیزی طول کشید تا این دکتر چاق به توصیه های بهداشتی خودش عمل کندکوین در حالی که با مرگ پدرش مقابله می کرد برای راحتی به غذا روی آورد. زمانی که خواهرش به سرطان مبتلا شد، راه سالم تری را انتخاب کرد.

پستی که این پزشک چاق توصیه های بهداشتی خود را رعایت کرد اولین بار در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/