چهار مرکز واکسیناسیون کرونا شرکت شهر سالم ویژه تزریقات تقویت کننده کرونابه گزارش همشهری آنلاین، امیر نورمحمدی از بسیج ادارات مختلف در شهرستان سالم برای تزریق دوز یادآوری کرونا به ویژه کارگران و بازنشستگان شهر تهران خبر داد و گفت: از هفته گذشته کمپ ثابت واکسیناسیون آغاز شد. در بیمارستان منطقه ۱۰ و سه کمپ سیار کارگران شهرداری را واکسینه کرده اند و تاکنون بیش از ۲ هزار دوز واکسن کرونا انجام شده است.

مدیرکل شهر سالم با بیان اینکه کمپ ما آماده معرفی واکسن به تمامی شهروندان پایتخت است، ادامه داد: واحد سیار واکسیناسیون مستقر در میدان میوه و تره بار تهران هم اکنون آماده معرفی واکسن کرونا به کارگران و شهروندان است. .

نورمحمدی با اشاره به اینکه اعزام تیم های سیار واکسیناسیون به سازمان های آتش نشانی و شهرداری ها در برخی مناطق نیز در دستور کار است، افزود: برنامه تیم سیار با توجه به درخواست های دریافتی ایجاد می شود و در صورت افزایش تقاضا، آمادگی داریم. تیم خط تلفن شهر سالم را اعزام کنید

وی گفت: پایگاه دائمی واکسیناسیون در شهر سالم نیز «پایگاه واکسیناسیون بعث» در مرکز درمانی منطقه ۱۰ در خیابان قزوین نامیده می شود و از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۶:۳۰ به ارائه خدمات می پردازند.

به گفته مدیرعامل شرکت شهر سالم، با هماهنگی وزارت بهداشت، واکسن‌های برکات، سینوفارم، کوپارس، پاستوکواک و اسپایکوژن در دست شرکت شهر سالم است.

مدیرعامل این شرکت شهر سالم با اشاره به افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در روزهای اخیر گفت: تاکنون هیچ راهی موثرتر از واکسیناسیون برای پیشگیری از بیماری یا حداقل بیماری شدید وجود ندارد، همچنین از همه شهروندان دعوت می کنم یادآوری تزریق کنید دوزها