چند میلیون ایرانی حتی یک واکسن کرونا دریافت نکرده اند؟به گزارش همشهری آنلاین، عباس شیراوجان سخنگوی مرکز مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، تکمیل چرخه واکسیناسیون را نقش مهمی در کاهش مرگ و میرهای ناشی از کرونا دارد و از همشهریان خواست تا نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند.

وی افزود: حدود ۱۴ میلیون نفر حتی یک واکسن کرونا دریافت نکرده اند.

حمید عمادی متخصص بیماری‌های عفونی در سخنانی ویژه هشدار داد که مرگ و میر به معنای پایان یافتن کرونا نیست و علاوه بر تکمیل چرخه واکسیناسیون، باید از آن پیروی کرد.