چرا همه به بازی کف لگن خواستن دارند؟


بخش مهمی اجتناب کرده اند هیکل ما بیشتر اوقات توسط رژیم های ورزشی نادیده گرفته تبدیل می شود. با این حال {همه ما} می‌توانیم اجتناب کرده اند مراقبت بیشتر اجتناب کرده اند کف وان شخصی درآمد ببریم – در همین جا نحوه این را امتحان کنید معرفی شده است شده است

سلامت


۲۳ مارس ۲۰۲۲

تصویری مجازی از دنیای جدید

ویلیام شرمن / گتی ایماژ

ممکن است همراه خود تلفنم خوب تفریحی ویدیویی انجام می دهم، برای جلوگیری اجتناب کرده اند خطرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبی آوری امتیاز، پرنده نوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غواصی انجام می دهم. آن را بسیار آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر قابل ملاحظه است علاوه بر این خوب عامل: ممکن است اجتناب کرده اند واژن شخصی شناخته شده به عنوان خوب کنسول تفریحی استفاده می کنم.

دستگاهی کدام ممکن است ممکن است اجتناب کرده اند آن استفاده می‌کنم، کدام ممکن است شبیه خوب اسباب‌تفریحی جنسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌صورت بی‌سیم همراه خود تلفن ممکن است اجتناب کرده اند طریق بلوتوث صحبت می‌تدریجی، برای الهام بخش مشتریان به ورزش چیزی کدام ممکن است معمولاً نادیده می‌گیرند طراحی شده است: کف لگن. این بانوج کدام ممکن است اجتناب کرده اند ماهیچه ها، اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس های پنهان در اساس معده {تشکیل شده است}، اجتناب کرده اند اندام های خانه اجتناب کرده اند جمله مثانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده کمک می کند. این بخش مهمی اجتناب کرده اند آناتومی ما است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این جاری اصولاً افراد روزی آغاز به ملاحظه به آن است می کنند کدام ممکن است خیلی ضعیف – را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اختیار – هر دو خیلی سکسی شود. چنین مشکلاتی بیشتر اوقات شناخته شده به عنوان خوب “چرخ دنده زنانه” فکر می شوند، با این حال همه اشخاص حقیقی دارای کف لگن هستند کدام ممکن است نقطه ضعف نیز همراه خود اختلال نعوظ در کنار است.

اخیراً در درک ما اجتناب کرده اند اینکه کف لگن اجتناب کرده اند چه چیزی نوسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه قابل انجام است خطا تدریجی، تجدید قوا شده است. این سیستم‌های تمرینی نوید ریکاوری را می‌دهند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف رو به رشدی اجتناب کرده اند تجهیزات‌های دیجیتال، قابل مقایسه با تجهیزات‌های متصل به تلفن ممکن است، ورزش‌های قدرتی تبلیغاتی برای این ماهیچه‌های گریزان هستند.

با این حال متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی تجزیه و تحلیل هر دو معامله با شخصی را مناسب انجام نمی دهند. بهتر از راه شناسایی شده است برای افزایش مدیریت ماهیچه های کف لگن، فشارهای فشاری است کدام ممکن است شناخته شده به عنوان تمرینات کگل شناخته می شوند، با این حال برای همه صحیح نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همه عامل اثربخشی ندارند. برخی اجتناب کرده اند {افرادی که} قابل انجام است اجتناب کرده اند تمرینات کگل درآمد ببرند، بافت عضلانی اشتباهی را پرانرژی می‌کنند هر دو بافت عضلانی صحیح را به ابعاد کافی کار نمی‌کنند. وقت کدام ممکن است کف لگن شخصی را بیشتر بشناسید.

کف لگن…