پیوند عضو خوک: تیمی در چین امیدوار است که اولین آزمایش پیوند پوست خوک را در سال جاری آغاز کند


پس از آزمایش انسانی پیوندهای تغییر یافته پوست خوک در سال گذشته، تیمی در چین امیدوارند اولین آزمایش پیوند عضو خوک را اواخر امسال آغاز کنند.

سلامتی


۹ فوریه ۲۰۲۲

خوکچه در خوک چینی

آزمایش‌هایی با استفاده از پوست خوک برای پیوند انسان می‌تواند این روش را رایج‌تر کند

wulingyun/Getty Images

چندین گروه در حال رقابت برای اولین پیوند اعضای خوک های اصلاح شده ژنتیکی به افراد به عنوان بخشی از یک کارآزمایی بالینی هستند. یکی از مدعیان تیمی در چین است که سال گذشته اولین آزمایش انسانی پیوند پوست خوک با ویرایش ژنوم CRISPR را تکمیل کرد.

لیجین زو در اولین بیمارستان وابسته دانشگاه نانچانگ در چین گفت: “ما قصد داریم تا سال ۲۰۲۲ پیوند قلب یا کبد را انجام دهیم، اما در حال حاضر جدول زمانی مشخصی نداریم.”


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/