پیشنهاد دریافت سرویس مدرسه دو تخفیف ویژه برای رانندگان سرویس مدارس پیشنهاد تاکسی برای والدینی که فرزندان خود را به مدرسه می برند.به گزارش همشهری آنلاین، علی محتشمی پور گفت: در هفته جاری فراخوانی برای رانندگان سرویس مدارس صادر می کنیم تا رانندگان متقاضی با در دست داشتن نامه و ثبت نام خودرو به دفتر برنامه ریزی تاکسیرانی مراجعه کنند یا برای غیبت ثبت نام کنند.

به گفته وی، برای انجام راستی آزمایی اطلاعات راننده، طبق توافق صورت گرفته با پلیس راهنمایی و رانندگی، اطلاعات راننده در اختیار این افسر پلیس راهور قرار می گیرد تا مهارت آنها بررسی شود، پس از تایید پلیس راهور، بخش مدرسه برچسب چاپ شده و به آن چسبانده شده است، ماشین های این افراد پارک شده است.

نماینده فنی و عملیاتی انجمن مدیریت و کنترل تاکسیرانی شهر تهران افزود: امیدواریم تا پایان شهریورماه تمامی مراحل تکمیل و از ابتدای سال آغاز شود. . که شامل برچسب نیز می شود، در مدارس.

محتشمی پور از اولیا، انجمن اولیا و مربیان خواست تا بر سرویس مدارس نظارت کافی داشته باشند و گفت: از مدارس درخواست می شود با اپراتور مجاز تفاهم نامه امضا کنند و در صورت وجود سرویس مدارس بدون برند، مطمئن باشید که این سرویس مجاز نیست.

نماینده فنی و عملیاتی انجمن مدیریت و کنترل تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه برخی از والدین فرزندان خود را به تنهایی به مدرسه می برند، گفت: حضور تاکسی ایمنی و امنیت را افزایش می دهد فرزند راننده در خودرو، بنابراین در صورت موافقت والدین، آنها می توانند به عنوان سرویس مدرسه ثبت نام کنند و دانش آموزانی غیر از فرزندشان را منتقل کنند.

وی افزود: علاوه بر توسعه شبکه خدمات رسانی بین مدرسه و اولیا، ناوگان خدماتی نیز توسعه می یابد و ایمنی و امنیت نیز افزایش می یابد.

محتشمی پور از پیشنهاد تامین مسکن شخصی رانندگان سرویس مدارس خبر داد و گفت: از آنجایی که سرویس مدارس فعال جزء وسایل حمل و نقل عمومی محسوب می شود، می توانیم در طرح تردد آنها ۷۰ درصد تخفیف و همچنین سهمیه سوخت دریافت کنیم. سرویس مدارس از طریق انجمن تاکسیرانی شهرهای بزرگ کشور.