پشه‌ها بیشتر جذب افرادی می‌شوند که قرمز، نارنجی یا سیاه می‌پوشند.


پشه‌ها بیشتر جذب افرادی می‌شوند که قرمز، نارنجی یا سیاه می‌پوشند. ارسال شده توسط /u/rytis
[comments]


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/