پاسخ پرویز پرستویی به پرس و جو معترض خارج نشین؛ کنایه به روحانی | جرات ممکن است خیلی اصولاً اجتناب کرده اند شماستبه گزارش همشهری اینترنت، پرویز پرستویی اظهار داشت: باید بیایید در ایران اقامت بکنید. ممکن است در سیستان و بلوچستان رفتم در امتداد طرف افراد بودم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آدم‌ها هویت (شناسنامه) ندارند. ممکن است پرویز پرستویی و رسول خادم را می شناسند با این حال ۹ شناخته شده به عنوان اینکه ممکن است منصفانه بازیگر هستم چون اصلا رادیو، تلویزیون ندارند. ممکن است پیش فرض سازنده باشم. ممکن است جراتم اجتناب کرده اند ممکن است خیلی اصولاً است. ممکن است در نظر گرفته شده نکنید همین جا فریاد می‌زنی برایت بازو می‌زنند ممکن است در ایران دارم گلویم را پاره می‌کنم. ممکن است بابت اینکه گفتم (کودک سیستان بلوچستانی) شناسنامه ندارد چندین بار رفتم و پاسخ این است پس دادم. با این حال اشکالی ندارد چون ممکن است نقدم را در مملکت خودم می‌کنم.