ویدئو| زیردریایی‌ روسیه همراه خود موشک هدایت‌شونده به اوکراین حمله می‌تنبلبه گزارش همشهری اینترنت به نقل اجتناب کرده اند اینترفکس وزارت حفاظت روسیه گفتن کرد خدمه‌ی خوب زیردریایی دیزلی–{الکتریکی} اجتناب کرده اند ناوگان دریای سیاه روسیه موشک‌های هدایت‌شونده «کالیبر» را به سوی نیازها تصمیم گیری‌شده نیروی دریایی در اوکراین شلیک کردند.

این نخستین بار است کدام ممکن است روسیه استفاده اجتناب کرده اند ناوگان زیردریایی‌اش را در حمله به اوکراین گفتن می‌تنبل.

ناوگان دریای سیاه دارای شش زیردریایی دیزلی Project 636.3 (تعیین کنید افزایش یافته زیردریایی‌های گروه «کیلو») است کدام ممکن است به مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده ضد درجه «کالیبر» هستند. این زیردریایی‌ها ۵۲ نفر خدمه دارند و می‌توانند به همان اندازه ۴۵ روز از به طور مداوم در اقیانوس بمانند.

وزارت حفاظت روسیه ویدئویی را آشکار کرد کدام ممکن است شلیک پی‌درپی موشک‌های «کالیبر» را نماد می‌دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند اقیانوس پوست می‌آیند و در افق بالا می‌گیرند به همان اندازه به آنچه به آموزش داده شده است این وزارت نیازها نیروی دریایی اوکراینی است، اصابت کنند.