وساطت وزیر علوم در نشست داشگاه شریف شعارهای تخریبی معترضان؛ گاز اشک آور در اطراف دانشگاه آیا همه دانشجویان دانشگاه را ترک کرده اند؟به گزارش همشهری آنلاین، دانشجویان در خوابگاه در خوابگاه بودند و فضای دانشگاه آرام بود.

بنابراین گزارش از تجمع برخی از افراد غیر دانشجو در خارج از دانشگاه و اطراف جاده آزادی منجر به تردد در این منطقه شد و تعدادی از این افراد با گاز اشک آور متفرق شدند.

عصر روز گذشته تجمعی در داخل دانشگاه برگزار شد که با شعارهای خشونت آمیز و تخریبی تهدید شد و در کنار این تجمع، دکتر محمدعلی ذوالفیگل وزیر علوم نیز در دانشگاه حاضر شد و با دانشجویان و ماموران نیروی انتظامی گفت و گو کرد. اطراف دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف با تایید خبر فوق اعلام کرد: دانشجویانی که در پشت ورودی اصلی دانشگاه شریف در جاده آزادی حضور داشتند با وساطت وزیر توانستند از دانشگاه خارج شوند.