واکنش کارگردان مجروح به اظهارات جدید انجمن سینما | اگر ایده شما درست است روی شیشلیک کلیک کنید


به گزارش همشهری آنلاین، محمدحسین مهدویان کارگردان فیلم سینمایی «شیشلیک» که پس از یک سال اعلام نشد، در واکنش به اظهارات جدید مدیرکل تولید و کنترل صدا و سیما در صحبت های محرمانه درباره او. صفحه شخصی او در اینستاگرام نوشت:

برنامه مدیران دست اندرکار در دولت سیزدهم این است که هیچ فیلم توقیفی از سوی انجمن سینما و وزارت امور اجرایی نباشد و به دلیل اینکه رئیس انجمن اهل سینما، سینما و اتفاقا تهیه کننده فیلم است. وی گفت: از ابتدا بر عدم توقیف فیلم و کمک به اکران اثر در کمال ناباوری یا حبس تاکید داشتند. ما در انجمن سینما سعی می کنیم جلوی نمایش فیلم و ساخت فیلم را نگیریم…»

«اگر درست است چرا فیلم شیشلیک را که تمام راه های قانونی را طی کرد و یک سال پیش با ناباوری و ممانعت مجوز تماشای آن را گرفت، تنها برای شما حذف نمی کنید؟»

واکنش کارگردان مجروح به اظهارات جدید انجمن سینما |  اگر ایده شما درست است روی شیشلیک کلیک کنید