واکنش عباس عبدی به اظهارات میرحسین موسوی اتفاقی که نباید می افتاد…به گزارش همشهری آنلاین، عباس عبدی اصلاح طلب در مطلبی کوتاه درباره نقد اخیر موسوی نوشت: می پرسند چرا درباره مقاله موسوی نظر نمی دهم؟

در دولت تضادها و مشکلات زیادی وجود داشت اما اصلاح طلبان ۸۸ وارد تناقضات شدند و آنچه نباید می شد. من در آذر ۸۷ عواقب این وضعیت را به آنها ارائه کردم، اما قبول نکردند.

از سال ۱۹۸۸، آنها در این تضادهای بی پایان غرق شده اند و از این که چه بکنند، در ضرر هستند. خرداد ۱۴۰۰ آخرین حلقه این درگیری ها را می بینیم. مقاله مهندس موسوی نیز منعکس کننده این تناقضات است. فضاهای عمومی را بررسی کنید هرکس به او فحش دهد و توهین کند یک قدم جلوتر می رود. خوشبختانه، مکان واقعی از این عاری است.