واکنش به عدم آرامش ایران پس از مرگ ملکه انگلیسبه گزارش همشهری آنلاین، مجید تفرشی مورخ در توییتی نوشت:

در مورد عدم ابراز همدردی با مرگ ملکه بریتانیا، من مخالف تسلیت درگذشت رهبر یک کشور نیستم.

اما بر اساس اسناد انگلیسی، پس از ترور رئیس جمهور و نخست وزیر ایران در شهریور ۶۰ و بحث مفصل در لندن درباره واکنش به این حادثه، سرانجام تصمیم گرفتند که آرام نگیرند.نخست وزیر انگلیس علیه ایران.