وام های مصرفی منجر به تصمیمات بازنشستگی نمی شود – خبر خوب


سیدمحمدحسن صافی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هر مشتری وام بگیرد می تواند مستمری هم بگیرد نه اینکه مستمری از طریق وام قطع شود. مصرف کنندگان باید مطمئن باشند که بازنشستگی آنها با وام قطع نمی شود.

وی افزود: بسیاری از مشتریان از ترس از دست دادن درآمد خود سر کار و تجارت نمی روند.

دبیرکل کار و تجارت انجمن مددکاری اجتماعی گفت: اگر مددجوی را تربیت کنیم که بتواند کاری را انجام دهد و چندین بار بدون انصراف او را در شغلی قرار دهیم، بازنشسته شویم یا به او وام بدهیم. او باید کار کند.» او استعفا داد، اما پس از مدتی کارش را رها کرد، بازنشستگی او باید قطع می‌شد، زیرا کارفرمایان، دولت و متصدی کار روی کار او سرمایه‌گذاری می‌کردند.

صافی تاکید کرد: سیاست گذاری باید به گونه ای باشد که کاهش بازنشستگی به عنوان انگیزه و در راستای اشتغال زایی و کارآفرینی باشد و نه برعکس، یعنی نتیجه معکوس داشته باشد و اجازه ندهد افراد دارای معلولیت بروند. آنجا. بیکاری. “

وی ادامه داد: سازمان‌های ذیربط مانند دانشگاه‌ها، مراکز فنی و دولتی آزاد و سایر مراکز آموزشی باید برای افراد دارای معلولیت، آموزش‌های مهارتی و حرفه‌آموزی همراه با سیاست‌های تشویقی برای هدایت افراد دارای معلولیت به سمت کار و تجارت الزامی شود. استفاده شده.

صافی در خصوص بحث فرهنگی اعتیاد بازنشستگان افزود: برای کاهش بازنشستگی مانع فرهنگی داریم. پایداری باید از طریق سیاست گذاری و آموزش فرهنگی ترویج شود و همه تشویق شوند تا در مورد پایداری صحبت کنند.

وی یادآور شد: ۱۰۰ میلیون تومان مبلغ وام جاری است. این وام ۱۰۰ میلیون تومانی دارای ۴ درصد کارمزد و بازپرداخت ۸۴ ماهه است. افراد تحت پوشش موسسات حمایتی و دارای مهارت در زمینه کار در کمیته کار گنجانده شده و پس از بررسی پرونده جهت اخذ زیرساخت در بانک پذیرفته می شوند.

همچنین به گفته وی، در سال گذشته برای ۶۱ هزار و ۴۶۵ مددجو کار انجام شده است.