همشهری آنلاین – عکسی کمیاب و رنگارنگ از یک فروشنده نان و برنج شیرازی مربوط به دوره قاجاریه.


تصویر زیر فروشنده نان و برنج در بازار شیراز در دوره قاجاریه است. عکسی کمیاب که به صورت رنگی در مجله نشنال جئوگرافیک منتشر شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، این عکس در آوریل ۱۹۲۱ (۱۳۰۰) در مجله نشنال جئوگرافیک درباره ایران و ایرانیان اواخر دوره قاجار منتشر شد.

پرتره کمیاب و رنگارنگ یک فروشنده نان و برنج شیرازی مربوط به دوره قاجاریه