همت اهالی منصفانه روستا جان «لک‌لک»‌ها را محافظت کردند/ همزیستی جامعه‌های انرژی الکتریکی همراه خود پرندگان – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند خبرنگار جو زیست فارس، حدود ۵۰ سال است که لک‌لک‌ها روستای «کپرجودکی» اجتناب کرده اند ویژگی ها شهرستان بروجرد را برای همه زمانها محدوده کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۲ جفت لک‌لکی که روز اول پای به این قلمرو گذاشتند، باند آنها بلافاصله به حدود ۲۰ جفت رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری به اهالی همیشگی این روستا تغییر شده‌اند.

اهالی روستای کپرجودکی درگیر لک‌لک‌های روستایشان شدند

جعفر کرمی رئیس شورای این روستا به خبرنگار فارس می‌گوید: در روستای ۳۷۰ نفره ما، همه اجتناب کرده اند کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غول پیکر این پرندگان انصافاً را دوست داریم با این حال تعدادی از سالی است که  لک‌لک‌هایی آن هدف تمرکز می کنند تیرهای انرژی الکتریکی لانه می‌کنند دچار انرژی الکتریکی‌گرفتگی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلف می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مساله باعث شده که کنجکاوی ما تغییر به حداقل یک اولویت شود.

امتحان شده کردند انرژی الکتریکی گرفتگی لک‌لک‌ها را به گوش مسئولان استان برسانند

رئیس شورای روستای کپرجودکی همراه خود ردیابی به اینکه چندین سال امتحان شده کردیم به همان اندازه به مسئولان استانی این معضل را اطلاع‌رسانی کنیم با این حال نتیجه‌ای حاصل نشد، افزود: اجتناب کرده اند زمان ورود «کمیته پرندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه‌های انرژی الکتریکی ایران» به این موضوع، کارها به‌سرعت پیش سر خورد. وی همراه خود اظهار خرسندی افزود: خوشبختانه در ۳ ماه قبلی به همان اندازه بلافاصله تولید دیگری هیچ تلفاتی نداشتیم.

اهالی روستا هم در بخش‌هایی اجتناب کرده اند تعهد ایمنی اجتناب کرده اند لک‌لک‌ها عملکرد‌آفرینی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک گروه‌های افراد نهاد بروجرد مونتاژ عرشه‌های فلزی را برعهده گرفتند.

برکت لک‌لک ها برای روستا

 کپرجودکی‌ها که کشاورز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامدار هستند، حالا همراه خود دستی که به حرکت روی روستای شخصی کشیده‌اند، میزبان اهالی شهرهای بزرگی شده‌اند که برای بازدید لک‌لک ها به روستایشان می‌آیند.

اگر تالاب احیا شود گردشگری هم افزایش می‌گیرد

 رئیس شورای روستا می گوید: تالاب بیشه دالان تخصصی ایجاد می کند نزدیکی روستای ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری زیست بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ گونه پرنده ازجمله این لک لک ها شده است، منصفانه تالاب زیباست که متاسفانه {به دلیل} احداث منصفانه کانال آب، رو به خشکی گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این تالاب احیا شود، گردشگری {در این} قلمرو افزایش خوبی خواهد گرفت.

سویه ها انرژی الکتریکی برای لک‌لک‌ها ایمن شد

سنت بحرالعلوم سرزنده جو زیست بروجردی نیز در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار فارس همراه خود ردیابی به شخصیت زیبای این روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرندگان ساکن آن مثل لک‌لک‌ها ابراز داشت: در یک واحد تعهد حفاظتی ارزنده، سویه ها انرژی الکتریکی برای لک‌لک‌ها ایمن شد به‌طوری که احتمال ریزش لانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلف شدن جوجه‌ها کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آسیب کمتری به سویه ها انرژی الکتریکی وارد می‌شود.

آرایش سویه ها جامعه ۲۰ کیلوولت تنظیم کرد

سالیانه بیش اجتناب کرده اند چندصد میلیون پرنده در تأثیر برخورد همراه خود جامعه های انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو انرژی الکتریکی گرفتگی جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت می‌دهند، با این حال چون عمدتاً این سویه ها در مناطقی هستند که در اطراف اجتناب کرده اند دسترس افراد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه‌ای که بر جای می‌گذارند به توجه نمی‌آید آنچنان {که باید} به آن کانون توجه نشده است.

محمود کلنگری پژوهشگر جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص بخش انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مترجم کتاب «پرندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویه ها انرژی الکتریکی؛ اجتناب کرده اند تقابل به همان اندازه کار با هم» در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار فارس  تصدیق شد:‌ اصلاح سویه ها انرژی الکتریکی {برای حفظ} حیات پرندگان، مورد ملاحظه ویژه HSE توانیر قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایندگی همراه خود تحمیل «کمیته سراسری پرندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه‌های انرژی الکتریکی ایران» برای رفع این معضل وارد حرکت شده است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه اخیراً به این کمیته گزارش شد که لک‌لک‌هایی زادآور در روستای «کپر جودکی» اجتناب کرده اند ویژگی ها شهرستان بروجرد دچار انرژی الکتریکی گرفتگی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلف می‌شوند، اظهار داشت: طبق این گزارش از طریق تعدادی از سال قبلی این اتفاق صدها تکرار شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از انرژی الکتریکی‌گرفتگی احتمال شومینه تکل لانه‌های لک‌لک آن هدف تمرکز می کنند سویه ها dishing out ۲۰ کیلوولت قرار داشتند نیز وجود داشت.

این کارشناس ابراز داشت: متعاقباً انتخاب بر این شد که برای پوشش اجتناب کرده اند لانه‌ لک‌لک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند شومینه‌‌تکل آن‌ها، آرایش سویه ها جامعه ۲۰ کیلوولت تنظیم تنبل به نحوی که مقره‌‌های سوزنی همراه خود مقره‌های آویزی تعویض شود.

پست برقی که باعث تلفات لک‌لک‌ها می‌شد را جابه‌جا کردند

کلنگری شکسته نشده داد: در گام دوم تعهد ایمن‌سازی، پست برقی که محل حادثه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلف شدن بیش اجتناب کرده اند ۷ لک‌لک بود همراه خود ادوات با کیفیت حرفه ای، جرثقیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکیپ نمایندگی dishing out نیروی انرژی الکتریکی بروجرد جا‌به‌جا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بناست در تعدادی از روز بلند مدت، آرایش این پست برای لک‌لک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر پرندگان انصافاًً ایمن شود.

برای نخستین بار در ملت عرشه‌ فلزی بر روی تیرهای جامعه dishing out نصب شد

این پژوهشگر بخش جو زیست همراه خود دقیق اینکه در گام سوم، برای نخستین بار در ملت عرشه‌ فلزی بر روی تیرهای جامعه dishing out نصب شد، افزود: نصب عرشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لانه‌های مصنوعی، روشی قابل اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست برای اداره کردن آشیانه‌های پرندگان است که اجتناب کرده اند فروپاشی آشیانه بر تأثیر حوادث خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریزش آن بر روی هادی‌های نیروی انرژی الکتریکی جلوگیری می‌تنبل به منظور که هم اکنون در کشورهای متعددی همچون مجارستان، بلغارستان، پرتغال، اسپانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری چک، این راهکار برای پوشش اجتناب کرده اند لانه‌های لک‌لک سفید به اجرا درمی‌آید.

کلنگری به مخلوط‌بندی تعهد ایمنی اجتناب کرده اند لک‌لک‌های تالاب بیشه‌دالان صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اگر نیک بنگریم تعهد مذکور تلاشی سودآور در هدف همزیستی جامعه‌های انرژی الکتریکی همراه خود پرندگان در نظر گرفته می‌آید که نتیجه آن برای نمایندگی dishing out انرژی الکتریکی بروجرد به تعیین کنید افزایش قابلیت ضمانت جامعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش قطعی‌های نامطلوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثمره‌اش برای لک‌لک‌ها کاهش ریسک تلفات، افزایش نرخ دستیابی زادآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری باند {خواهد بود}.

جابه‌جایی‌ها ۵۰۰ میلیون تومان ارزش داشت

خسروی رئیس اداره انرژی الکتریکی بروجرد نیز همراه خود ردیابی به اینکه عملیات اجرایی، اعم اجتناب کرده اند جابجایی پست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم آرایش آن چیزی حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای این اداره ارزش در برداشته است، ابراز داشت: چنین عملیاتی در ملت بی‌نظیر بوده که جدا از محافظت جان این گونه ارزشمند، به محافظت از دوام سویه ها ما نیز کمک می‌تنبل.

انتهای پیام/