هزینه کووید: تأخیر در مراقبت‌های پزشکی بر سلامت آمریکایی‌ها تأثیر گذاشته است: ۲۷ درصد از آمریکایی‌ها یا خودشان یا یکی از اعضای خانواده‌شان عمل پزشکی به تعویق انداخته‌اند یا لغو کرده‌اند… ۲۵ درصد هنوز در انتظار درمان هستند.


هزینه کووید: تأخیر در مراقبت‌های پزشکی بر سلامت آمریکایی‌ها تأثیر گذاشته است: 27 درصد از آمریکایی‌ها یا خودشان یا یکی از اعضای خانواده‌شان عمل پزشکی به تعویق انداخته‌اند یا لغو کرده‌اند... 25 درصد هنوز در انتظار درمان هستند. ارسال شده توسط /u/shallah
[comments]


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/