نگاهی دقیق تر به چشم کروکودیل مکانیسم جالب چشم گزنده تمساح را ببینیدبه گزارش همشهری آنلاین، کروکودیل یکی از خزندگان مخوفی است که در آب و خشکی زندگی می کند و دندان های تیز و تیز دارد.

چشمان کروکودیل نیز بسیار بزرگ است و به او اجازه می دهد طعمه خود را در آب شکار کند. در ادامه نمایی نزدیک از چشم تمساح را منتشر کردیم که مکانیسم جالبی دارد.