نکات مهم درباره طراحی اشتباه پرچم ایران در برخی بیلبوردهای پایتخت ۳ ساختمان در چند ساعت تعمیر شد.به گزارش همشهری آنلاین، اشتباهی به رنگ پرچم پرافتخار کشورمان در حاشیه چند بیلبورد شهری که از سه روز پیش برای اتحاد در بزرگراه های مختلف تهران نصب شده بود، پیدا و رنگ آمیزی شد.

انجمن بهسازی شهر تهران اعلام کرد: در روزهای اخیر که جامعه بیش از هر زمان دیگری نیاز به همدلی دارد، بهترین مجموعه پرچم ها را با موضوع علاقه مردم ایران به پرچم مقدسمان منتشر کرده ایم.

از صدها سیستم، تنها ۳ سیستم در عرض چند ساعت به دلیل نقص طراحی اصلاح شدند.

با تشکر از همه کسانی که این موضوع را علامت گذاری کردند.