ناسا قصد دارد اجتناب کرده اند امواج صوتی تواند به شما کمک کند فضانوردان برای از بین بردن سنگ کلیه استفاده تدریجی


محققان دانشکده واشنگتن همراه خود استفاده اجتناب کرده اند صدا برای مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت اشیا در هیکل به مبتلایان کمک می کنند به همان اندازه سنگ کلیه را با بیرون جراحی تهاجمی از بین بردن کنند. این تعهد به همان اندازه حدی توسط ناسا تواند به شما کمک کند فضانوردان برای کاهش خطرات سنگ ها در کل ماموریت های تمدید شده تامین تبدیل می شود.

برچسب ها: