میکرو ارگانیسم های فعلی در سوراخ بینی قابل دستیابی است خطر ابتلا به بیماری آلزایمر را افزایش دهند


باکتری های موجود در بینی ممکن است خطر ابتلا به بیماری آلزایمر را افزایش دهند کشتی شده توسط /u/shellah
[comments]


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/