موضع طالبان با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطینبه گزارش همشهری اینترنت به نقل اجتناب کرده اند فارس، همه ساله در فینال جمعه ماه مبارک رمضان، کشورهای مسلمان به‌خصوص افغانستان همراه خود برگزاری این سیستم‌های فشرده انزجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزجار شخصی را نسبت به اشغال فلسطین به انگشت رژیم صهیونیستی ادعا می‌کنند.

مسؤولان اداره بومی هرات تاکید دارند کدام ممکن است مسلمانان جهان نباید صدای مظلوم فلسطینیان را فراموش کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت‌های شخصی مشتی کوبنده بر دهان رژیم اشغالگر قدس بزنند.

«مولانا نعیم الحق حقانی» رئیس اداره دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت هرات در اظهار داشت‌وگو همراه خود مکان افغانستان خبرگزاری فارس اظهار داشت: دشواری فلسطین، دشواری جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت واحده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمورد به حداقل یک گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ملت خاص نیست. مسلمانان نباید نسبت به قدس قبله اول مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد مبارزه کردن­دیده فلسطین بی‌اعتنا باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز است همراه خود تمام وجود اجتناب کرده اند آن حمایت کنند.

وی شکسته نشده داد: مسلمانان جهان نسبت به فلسطینیان بدهکار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در روزهای ماه مبارک رمضان در نیایش‌های شخصی آزاد سازی هرچه زودتر قدس شریف را اجتناب کرده اند خداوند یکتا بخواهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای پیروزی افراد مبارز فلسطین در برابر این رژیم صهیونیستی دعا کنند.

حقانی علاوه بر این خاطرنشان کرد: جنایات رژیم صهیونیستی سالهاست کدام ممکن است بر سرزمین قدس شریف شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشغالگران در ماه رمضان بیش اجتناب کرده اند قبلی بر فلسطینیان یورش برده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه دعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیایش را به آنها نمی‌دهند؛ بر مسلمانان واجب {است تا} همراه با هم همراه خود صدای واحد در برابر این اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحد بی نظیر‌اش آمریکا ایستادگی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دقیق تنفر اجتناب کرده اند رژیم صهیونیستی مشتی کوبنده بر دهان آنها بزنند.

رئیس اداره دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت هرات تاکید کرد: حکومت طالبان در خصوص فلسطین در جبهه علیه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای متجاوزش کدام ممکن است متولیان بی نظیر جنایات رژیم صهیونیستی در برابر این فلسطینیان است صدها صدای شخصی را بلند کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تمام مسلمانان درخواست شده است به همان اندازه در برابر این جنایات این رژیم خاموش نباشند.