من اشتباه کردم؛ صحبت من در مورد افزایش حقوق بازنشستگان صحت ندارد که با مشاور آقای دکتر صحبت کردم. من مخبر هستمبه گزارش همشهری آنلاین، ولی اسماعیلی گفت: امروز خبری با صحبت یکی از دوستان در مجلس در فضای مجازی منتشر شد و بر اساس همین خبر گفتم که این نماینده ابتدا از افزایش ۳۸ درصدی مشابه خبر داده است. اما بعد از آن تماس گرفتم و از مشاور ارشد رسانه ای آقای دکتر پرسیدم. مخبر، من از اطلاع این تصمیم خودداری کردم، از اطلاع قبلی خودداری می کنم.

علیرغم اینکه اسماعیلی ساعاتی پیش به خبرگزاری صدا و سیما گفت: معاون اول رئیس جمهور با اصلاح این مصوبه اعلام کرد که بازنشستگی تامین اجتماعی به جز حداقل دستمزد، ۳۸ افزایش دستمزد خواهد داشت. % به اضافه ۵۱۵۰۰۰.

شورای کار پیش از این افزایش حقوق ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار مستمری بگیر پیش بینی شده علاوه بر حداقل دستمزد را تصویب کرده بود، اما دولت این حقوق را به ۱۰ درصد افزایش داد.

رئیس مجلس سنا دو روز پیش طی نامه ای از سوی رئیس مجلس سنا، نظر هیئت اجرایی مصوبه شورای ملی را در مورد این تصمیم دولت که افزایش ۱۰ درصدی دانسته بود، اعلام کرد. در حقوق این دسته از بازنشستگان تامین اجتماعی. خلاف قانون. بر اساس نامه رئیس شورای ملی، فیصله دولت تا ۷ روز دیگر اثری نخواهد داشت.