منبع دود در راه آهن تهران شناسایی شدبه گزارش همشهری آنلاین، صادق سکری سخنگوی شرکت راه آهن گفت: دقایقی پیش محل شراب‌خانه مدیرکل راه‌آهن تهران که به سرعت جان خود را از دست داد، آتش گرفت.

به گفته سخنگوی شرکت راه آهن، آتش سوزی در محل راه آهن تهران بوده و ربطی به ایستگاه و برنامه قطار نداشته است.

پیش از این، چندین شاهد گفته بودند که ایستگاه در حال سوختن است.