مقایسه آمار کنکور ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ / خانم ها کمتر به ریاضی علاقه دارند – وبسایت خبر خوب


به گزارش پایگاه خبری اخبارخب به نقل از نمایندگان دانشگاه فارس، کنکور سراسری ۱۴۰۱ در روزهای هشتم، نهم، دهم و یازدهم تیرماه در حوزه های آزمایشی سراسر کشور برگزار می شود.

بر اساس گزارش شرکت کنندگان در سال جاری، در مجموع یک میلیون و ۴۸۸ هزار و ۹۵۹ نفر در پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، ماده، هنر و زبان های خارجی ثبت نام کردند. دو یا چند گروه آزمایشی وارد مطالعه شدند.)

تعداد داوطلبان کنکور سال گذشته از حدود ۱۲۰ هزار نفر گذشت.

امسال زنان بیش از مردان در کنکور ثبت نام کردند که ۶۱ درصد زن و ۳۹ درصد داوطلبان مرد هستند.

۹۱۴ هزار و ۹۵۴ زن و ۵۷۴.۵۵ مرد در بین شرکت کنندگان در آزمون سراسری حضور داشتند.

در تمامی گروه‌های آزمایشی، تعداد دختران بیشتر از پسران بود، به‌جز گروه‌های آزمایشی ریاضی و فنی که شامل ۹۳۳۲۹ مرد و ۵۲۴۱۸ زن بود.

گروه آزمایشی داوطلبان زن مرد داوطلب
علوم ریاضی و فنی ۵۲۴۱۸ نفر ۹۳۳۲۹ سکنه
علوم پایه ۳۷۴ ۷۱۲ نفر ۱۹۹۷۶۰ نفر
علوم انسانی ۲۴۹ ۰۵۱ سکنه ۱۶۳ هزار و ۵۲۶ نفر
کانتو ۱۱۰۸۰۰ نفر ۵۰۵۴۳ نفر
زبان خارجی ۱۲۷۹۷۳ نفر ۶۶۹۳۷ سکنه
تعداد کل داوطلبان ۹۱۴۹۵۴ سکنه ۵۷۴ هزار و ۵ نفر

* مقایسه کنکور ۱۴۰۱ و ۲۰۰

از هزار و ۴۰۰ آزمون سراسری صادر شده، یک میلیون و ۳۶۸ هزار نفر کارت رای بود، البته برخی از داوطلبان در دو یا سه گروه آزمایشی شرکت کردند.

در کنکور سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۶۲ هزار و ۱۱۴ داوطلب زن و ۴۴۹ هزار و ۷۰۴ داوطلب مرد بودند.

در حدود ۱۴۰۰ آزمون سراسری ۶۰ درصد شرکت کنندگان زن بودند.

در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی تعداد ۱۴۲ هزار و ۶۲ کارت ورود به جلسه صادر شد که از این تعداد ۵۰ هزار و ۵۵۷ کارت برای زنان و ۹۱ هزار و ۵۰۵ کارت برای داوطلبان مرد صادر شد که از این تعداد فقط مردان بیشتر زنان بودند.

گروه آزمایشی داوطلبان زن مرد داوطلب
علوم ریاضی و فنی ۵۰۵۵۷ نفر ۹۱۵۰۵ نفر سکنه
علوم پایه ۳۵۷۹۷۵ سکنه ۱۹۶ هزار و ۸۸۵ نفر
علوم انسانی ۲۱۹۰۹۵ سکنه ۱۵۱ هزار و ۱۷ نفر
کانتو ۸۷ ۳۲۶ سکنه ۳۷۷۹۵ سکنه
زبان خارجی ۱۱۳ ۵۹۹ نفر ۶۲ ۱۷۷ نفر
تعداد کل داوطلبان ۶۶۲ ۱۱۴ نفر ۴۴۹ ۷۰۴ نفر

انتهای پیام/