معرفی نماینده مجلس چه کسی می خواهد وزیر صمت را تغییر دهد؟


به گزارش همشهری آنلاین، «معصومه پاشایی بهرام» عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس یازدهم در توییتی نوشت: عدم رعایت این استانداردها الزامی است! «خوب است که اسلام پناه و فاطمی امین به این موضوع رسیده‌اند، اما باید کار تسریع شود.

معرفی نماینده مجلس چه کسی می خواهد وزیر صمت را تغییر دهد؟