معابر مرگبار در پایتخت / اصلاح عوامل حادثه‌خیز امری حیاتی – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند خبرنگار ایرنا، کمتر هموطنی است، همراه خود پدیده تلخ سوانح بزرگراه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کف دست دادن اعضای خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگانش در تأثیر تصادف اتومبیل، بیگانه باشد.

مصیبت‌های دردناکی کدام ممکن است گاه انگشت اتهام را روانه بزرگراه مخصوص، گاهی متوجه امنیت معابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مواردی بی‌احتیاطی رانندگان می‌تدریجی.

بر مقدمه گزارش‌ها، برخی معابر شهری در موقعیت بسترهای مرموز تصادفات، جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال ساکنان را شبح می‌کنند؛ معابری کدام ممکن است شاید کمتر شهروندی، احتمال بروز تصادفات سهمگین در آن‌ها به مخیله‌اش خطور تدریجی!

۲ هزار سطح حادثه‌خیز در شهرها

در همین زمینه، سردار هادیانفر رییس پلیس راهور ناجا همراه خود ردیابی به از دست دادن زندگی معمول ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۱  نفر در ۱۵ سال فعلی تصدیق شد: «به طور معمول سالانه ۵۳۳ هزار تصادف در ملت روی می‌دهد، ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ سطح حادثه‌خیز در ملت موجود است کدام ممکن است سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ سطح درمورد به بزرگراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه درمورد به شهرهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲ سهم تصادفات در عوامل حادثه‌خیز رخ می‌دهد.

اظهاراتی کدام ممکن است نماد می‌دهد، همراه خود وجود نسبت حداقلی معابر شهری نسبت به محورهای مواصلاتی بین شهری، ۳۹ سهم عوامل حادثه‌خیز (۲ هزار اجتناب کرده اند ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ سطح)، در داخل شهرها تعیین شده است، گزاره‌ای کدام ممکن است نیاز سامان‌دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مخاطرات در معابر شهری را گوشزد می‌تدریجی.

همراه خود این تفاسیر، آسیب‌شناسی وضعیت معابر در کلانشهرها اجتناب کرده اند جمله تهران شناخته شده به عنوان پرترددترین مسیرهای ارتباطی داخل شهری توجیه‌پذیر می‌شود.

خطر در آزادراه‌های آزادگان، امام علی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاسینی

در همین راستا، مدیرکل مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت بازدید کنندگان سایت معاونت حمل‌ونقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت شهرداری تهران در ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار ایرنا می گوید: نخستین اقدامی کدام ممکن است در آذرماه ۱۴۰۰ اطمینان حاصل شود که کاهش آمار تصادفات به پایان رسید، پایشی کسب اطلاعات در مورد میزان فوتی‌های مرحله شهر به طور قابل توجهی در آزادراه‌ها بود.

حسین حسینی‌نژاد اظهارکرد: بر این مقدمه آزادراه آزادگان در رتبه نخست انواع فوتی‌ها بر تأثیر تصادف قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن، آزادراه‌های امام علی (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید یاسینی در رتبه‌های دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم قرار داشتند.

وی کسب اطلاعات در مورد تفکیک آمار تصادفات سه آزادراه مذکور، نیز ذکر شد: طبق بازرسی‌ها، سهم فوتی‌های عابرپیاده در آزادراه آزادگان، بیشترین سهم را به شخصی اختصاص داد، سهم فوتی‌های موتورسیکلت سفر در آزادراه امام علی (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم فوتی‌های ناشی اجتناب کرده اند تصادفات خودرو در آزادراه شهید یاسینی نیز بیشترین سهم را در سال قبلی داشتند.

بازدیدهای میدانی شهرداری اجتناب کرده اند محل تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حادثه‌خیز

مدیرکل مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت بازدید کنندگان سایت معاونت حمل‌ونقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت شهرداری تهران شکسته نشده داد: پس اجتناب کرده اند تهیه آمار فوتی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه تصادفات همراه خود توافق پلیس راهور، نیروی کار‌های بازدید میدانی تشکیل شد به همان اندازه هر روز در صحنه تصادف را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل حادثه خیز حضور پیدا کنند.

به آموزش داده شده است وی، پس اجتناب کرده اند حضور در محل،  انتخاب ها فنی مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت در محل متعهد شدن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله معاون حمل‌ونقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت شهرداری قلمرو حاوی ماجرای تعمیر نقص، اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن‌سازی می‌شود هر دو همراه خود پشتیبانی معاونت مهندسی گروه بازدید کنندگان سایت، اقداماتی نظیر جداسازی همراه خود نیوجرسی بتنی، تفکیک مسیر معابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه، مونتاژ سرعت‌کاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب علائم هشدار دهنده صورت می‌گیرد.

معابر مرگبار در پایتخت / اصلاح نقاط حادثه‌خیز امری ضروری

کاهش ۳۰ درصدی فوتی‌ها در عوامل حادثه‌خیز تهران

به آموزش داده شده است حسینی نژاد، بر مقدمه بازدیدهایی کدام ممکن است در ماه‌های آذر، دی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهمن ۱۴۰۰ به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پیگیری‌های انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق همراه خود مناطق برای اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن سازی عوامل حادثه‌ خیز، ۳۰ سهم آمار فوتی‌های ناشی اجتناب کرده اند تصادفات نسبت به مدت خیلی شبیه سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده است.

وی در تشریح این سیستم‌های سال ۱۴۰۱ نیز ضمن ردیابی به استمرار پوشش بازدید میدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح معابر حادثه‌خیز خاص می‌تدریجی: این سیستم‌های امسال نیز در همین راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده اقدامات سال قبلی است، پس اجتناب کرده اند ایام سفر نوروزی اجتناب کرده اند پنجم فروردین، نخستین بازدید قلمرو‌ای اجتناب کرده اند قلمرو ۲۲ صورت گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل حادثه خیز تعیین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اصل کار اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن سازی قرار گرفت.

مدیرکل مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت بازدید کنندگان سایت معاونت حمل‌ونقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت شهرداری تهران خاطرنشان کرد: اگر این مجموعه اقدامات همراه خود سرعت سال قبلی پیش رود، شاهد کاهش کارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل قبولی در بخش آمار تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتی‌های ناشی اجتناب کرده اند آن در شهر تهران خواهیم بود.

خودروسازان به تکالیفشان حرکت نکردند/ پرونده بیش اجتناب کرده اند ۱۶۵ هزار تصادف جرحی در پایتخت

با این حال رییس کمیسیون بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت شورای اسلامی شهر تهران همراه خود خاص اینکه امروزه انواع زیادی اجتناب کرده اند مردمان بر تأثیر تصادفات رانندگی در بزرگراه‌های ملت متحمل خسارات با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا غیر قابل جبران می‌شوند، ذکر شد: متأسفانه نمایندگی‌های خودروسازی به تکالیفشان در بخش امنیت حرکت نکردند.

سید جعفر تشکری هاشمی در شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکمین مونتاژ شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش اجتناب کرده اند اصل شخصی ذکر شد: مطابق این آمار سهم فوتی ها به همین ترتیب برای ادغام کردن  ۴۱ سهم عابران پیاده، ۳۸ سهم راکب موتورسیکلت، ۸ سهم سرنشینان خودرو، ۷ سهم نیروی محرک خودرو، ۶ سهم سرنشین موتورسیکلت بوده، این در حالی است کدام ممکن است بر مقدمه گزارش گروه بهداشت جهانی نرخ از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در مرحله جهانی، عابران پیاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوچرخه سواران ۲۶ سهم اجتناب کرده اند کل فوتی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده کنندگان اجتناب کرده اند اتومبیل موتوری ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه چرخ ۲۸ سهم تولید دیگری را برای ادغام کردن می شوند.

به آموزش داده شده است وی، بی نظیر ترین دلیل برای تصادفات در شهر تهران نیز همراه خود سهم ۶.۴۷ سهم درمورد به عدم ملاحظه به ورودی گزارش شده علاوه بر این بیشترین آمار تصادفات فوتی شهر تهران بر حسب نوع معبر محل تصادفات درمورد به آزادراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده های بی نظیر است.

رییس کمیسیون بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت شورای شهر تهران شکسته نشده داد: علاوه بر این انواع تصادفات جرحی شهر تهران، ۱۶۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴ فقره در سال ۱۳۹۹ گزارش شده کدام ممکن است بیشترین آمار فوتی در سال ۱۳۹۹ به همین ترتیب درمورد به مناطق ۴، ۱۵، ۱۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ {بوده است}.

به آموزش داده شده است وی، مدت کوتاهی اجتناب کرده اند ایام نوروز سال ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفات بزرگراه ای سفر نوروزی نگذشته است، کدام ممکن است پزشکی قانونی، آمار اولین جانباختگان تصادفات نوروزی، را بیش اجتناب کرده اند عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ نفر گفتن کرده، مطابق این گزارش در نوروز امسال به طور معمول روزانه ۵۵ نفر در حوادث رانندگی جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده اند در حالی کدام ممکن است این رقم در مدت خیلی شبیه سال در گذشته، روزانه ۴۹ نفر پرونده شده بود.

خودروسازان به تکالیفشان حرکت نکردند

تشکری هاشمی تصریح کرد: آمارهای حاضر شده نماد می‌دهد تجهیزات‌های مرتبط اجتناب کرده اند قبیل وزارت صمت (نمایندگی­های سازنده خودروها)، وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، وزارت ملت، قوانین گذاران، شهرداری ها، پلیس، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ها در ملت وظایف شخصی را در خصوص ارتقاء امنیت بار {به درستی} انجام نداده اند.

وی افزود: امروزه انواع زیادی اجتناب کرده اند مردمان بر تأثیر تصادفات رانندگی در بزرگراه‌های ملت متحمل خسارات با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضا غیر قابل جبران می‌شوند. این امر باعث شده به همان اندازه کف دست اندرکاران بار، کانون اصلی ویژه‌ای بر موضوع امنیت بار داشته باشند. با این حال آنچه {در این} بین اهمیت دارد اینجا است کدام ممکن است در راستای ارتقای امنیت بار در چه محورهایی باید صورت گیرد کدام ممکن است پایه یابی عناصر تصادفات یکی اجتناب کرده اند گام های اساسی در انجام مسئولیت نهادهای در کنترل به مسئولیت شخصی در قبال امنیت بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت است.

این عضو شورای شهر تهران همراه خود خاص اینکه براساس الگوهای مهندسی بازدید کنندگان سایت سه مسئله بی نظیر بوجودآورنده تصادفات برای ادغام کردن عناصر انسانی، راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسائل نقلیه است تاکید کرد: مسئله راه عالی بخش دردسرساز افزاری است بصورتی کدام ممکن است ایمن‌سازی راه‌های داخل شهری موجب کاهش نرخ تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پیشگیری اجتناب کرده اند بروز تصادفات با کیفیت صنعتی در معابر داخل شهری می تواند.

به آموزش داده شده است تشکری هاشمی، علاوه بر این استفاده اجتناب کرده اند علائم ترافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار دهنده براساس استانداردهای فعلی {در این} بخش موجب اعلان بخشی به رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عابرین پیاده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بروز تصادفات جلوگیری می تواند، یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مولفه های درمورد به راه‌های مرحله شهر استفاده اجتناب کرده اند از کیت {به روز} ترافیکی در راستای هوشمندسازی معابر اطمینان حاصل شود که اعمال قوانین رانندگان متخلف می باشد کدام ممکن است تاثیر بسزایی در کاهش جرایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند تصادفات دارد.

وی اظهار کرد: جاده هایی کدام ممکن است برای عابران پیاده ایمن‌تر است، {به دلیل} سرعت کم، ایمن‌ترین جاده ها برای رانندگان نیز است، بدون در نظر گرفتن سرعت اتومبیل تا حد زیادی باشد، عمق آسیب ها هر دو جراحات وارده تا حد زیادی است لذا مورد نیاز است برای عجله قالب در معابر نیز ملاحظه ویژه ای شود.

رییس کمیسیون بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان سایت شهرداری تهران خاطرنشان کرد: مسئله وسیله نیز به صنعت خودروسازی گفته می شود کدام ممکن است صنایع خودروسازی باید اجتناب کرده اند استانداردهای جهانی در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز استفاده کنند کدام ممکن است متاسفانه خودروهای ساخت خانه فضا فوق العاده زیادی همراه خود این الزامات دارند، تردد خودورهای مستهلک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرسوده در مرحله شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تردد انواع بالای موتورسیکلت های ناایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بطور عمومی استانداردهای زیرین وسائل نقلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی زیرین ساخت خودروها در نتیجه افزایش تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خسارات جانی ناشی اجتناب کرده اند آن شده است.

به آموزش داده شده است وی، مسئله انسانی نیز شناخته شده به عنوان متنوع‌ترین موقعیت، مرتبط همراه خود قوانین گذار، مجری قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصرف کننده در سطوح مختلف است. بر مقدمه آمارها در بین این عناصر بیشترین سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه تصادفات، درمورد به مسئله انسانی است.

  به گزارش پایگاه خبری اخبارخوب به نقل اجتناب کرده اند ایرنا، بر مقدمه آنچه مطرح شد، بازنگری در وضعیت امنیت محورهای داخل شهری، شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند وظایف شهرداری‌ها {در سراسر} ملت، می‌تواند سهم قابل‌توجهی در کاهش از دست دادن زندگی‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر بر تأثیر تصادفات شهری داشته باشد. پوشش حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل تحسینی کدام ممکن است اجتناب کرده اند قرار معلوم، شهرداری تهران نیز برای آن آستین بالا زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این‌رو، پیش بینی {می رود} در شکسته نشده شاهد آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج این رویکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه اطلاعات کاهش تصادفات در پایتخت باشیم.۵۲