مطالعه جدید نشان می دهد تعداد افرادی که در سراسر جهان به دلیل همه گیری در دو سال اول آن جان خود را از دست داده اند ممکن است بیش از ۱۸۰۰۰۰۰۰ نفر باشد.


مطالعه جدید نشان می دهد تعداد افرادی که در سراسر جهان به دلیل همه گیری در دو سال اول آن جان خود را از دست داده اند ممکن است بیش از 18000000 نفر باشد. ارسال شده توسط /u/nbcnews
[comments]


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/