مطالعات نشان می‌دهند که زیر متغیر Omicron BA.2 مسری‌تر است و می‌تواند افراد را مجدداً آلوده کند، اما شدیدتر نیست.


مطالعات نشان می‌دهند که زیر متغیر Omicron BA.2 مسری‌تر است و می‌تواند افراد را مجدداً آلوده کند، اما شدیدتر نیست. ارسال شده توسط /u/CEOAerotyneLtd
[comments]


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/