مشاهده جزئیات مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی


معاون مرکز نقشه جامع علمی کشور اعلام کرد: کنکور سالی دو بار و آزمون به مدت دو سال برگزار می شود. از ۱۴۰۲ کنکور ۴۰ درصد سوابق تحصیلی و ۶۰ درصد کنکور خواهد بود. این اطلاعیه باید یک سال قبل از صدور به موقع این تصمیم توسط رئیس جمهور انجام شود.

آزمون ورودی

برچسب ها