مسمومیت ۱۰ نفر با نوشیدن قهوهبه گزارش همشهری آنلاین، به گفته منابع در ۳ روز گذشته بیش از ۱۰ نفر بر اثر مسمومیت با قهوه به بیمارستان جاجرم منتقل شدند. گفته می شود یکی از این افراد به مشهد اعزام شده است.

این احتمال وجود دارد که فروشندگان چندین قهوه را مخلوط کرده و کافئین موجود در آن را افزایش داده و مشتریان را مسموم کرده باشند.