مترو تهران فردا صبح رایگان استبه گزارش همشهری آنلاین، به دلیل برگزاری مراسم شیرخوارگان در مهدیه و مصلی تهران، فردا جمعه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰، مسافران در تمامی ایستگاه ها آزاد هستند.

همچنین برای تسهیل در بازگشت عزاداران محترم از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۰۰ تردد در ایستگاه های شهید بهشتی، مصلی، سهروردی، میرزای شیرازی، راه آهن و مهدیه رایگان است.