متخصصان می گویند: افزایش ضربان روده ها ممکن است اجتناب کرده اند علائم کووید تمدید شده باشد


همراه خود تشکر اجتناب کرده اند کشتی پست شناخته شده به عنوان منصفانه شخص ۳۲ ساله ممکن است این اشکال را دارم. ممکن است متوجه درد کابینت سینه شدم، متعاقباً منصفانه ساعت سیب قرض بدست آوردم به همان اندازه ضربان قلبم را بازرسی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حین ورزشی های ویدیویی ضربان قلبم به ۱۲۳ ضربه در دقیقه رسیده است. ممکن است منصفانه سنسور O² انگشت دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سرعت ۱۰۰ BPM را برای ممکن است تصمیم گیری می تنبل. وقتی ممکن است هم مشروب میخورم خیلی شدیدتر است. در نظر گرفته شده نمیکردم انکسی دارم ولی ممکنه الان باشم😅. از هر لحاظ ممنون اجتناب کرده اند اشتراک گذاری


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/